Home

Welkom

Beste bewoner,

Hartelijk welkom op ons communityplatform over De Zanderij in Hillegom.

Kennemerland Beheer is eigenaar van de gronden in De Zanderij. Momenteel is de locatie Pastoorslaan in de huidige Structuurvisie aangewezen als locatie voor stedelijke ontwikkeling.

Zowel de Pastoorslaan locatie als de Zanderij zijn 1e klas bollengrond.

Wij denken alleen dat de Zanderij meer voordelen met zich meebrengt voor het dorp Hillegom, dan de Pastoorslaan dat doet. We willen graag onderzoeken hoe de Zanderij kan bijdragen aan de toekomst van Hillegom en omgeving.

Wij kijken daarbij vooral naar verkeersveiligheid, ontsluiting van het station, duurzaamheid en economie, natuur- en landschapsbehoud, de behoefte van woningzoekenden en naar maatschappelijk draagvlak.

Wij komen hier graag achter door intensief hierover in gesprek te gaan met alle betrokkenen. Het O-team (ingesteld door de minister) buigt zich over ingewikkelde gebiedsontwikkelingen. Zij hebben een voorstel gedaan hiervoor.

Wij hebben de  gemeente Hillegom gevraagd om hieraan mee te werken. Kennemerland Beheer vindt dat dit communicatieproces een kans verdient binnen de Omgevingsvisie die Hillegom momenteel opstelt. De gemeente heeft dit aanbod afgewezen met verwijzing naar haar huidige ruimtelijke beleid.

Daarom hebben wij besloten dit platform op te richten. Wij willen hiermee  een indruk krijgen hoe er vanuit bewoners in Hillegom en daarbuiten wordt gedacht over de toekomst van De Zanderij. En dit afgezet tegen de keuze voor de Pastoorslaan in het huidige beleid. 

Wij brengen op dit communityplatform regelmatig nieuws en informatie en willen samen met jou discussie-onderwerpen starten.

Jouw mening is erg belangrijk. Iedereen mag meedoen.

Word hier gratis lid van het communityplatform en denk met ons mee over de toekomst van De Zanderij voor Hillegom.

Gideon Kwint
Directeur